Wynik wyszukiwania
Zapytanie: AKTUALNE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ I ZARZĄDCZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/20
Tytuł oryginału: Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w świetle ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych (MSR/MSSF).
Autorzy: Marzena Mikołajczyk.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 73-84. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

2/20
Tytuł oryginału: Etapy rozwoju rachunków kosztów a zarządzanie bankami komercyjnymi w Polsce : prezentacja wyników ankietowych.
Autorzy: Agnieszka Piechocka-Kałużna.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 243-259 : rys. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

3/20
Tytuł oryginału: Istota i cel prac zakończeniowych w badaniu sprawozdań finansowych.
Autorzy: Manuela Skoczek-Spychała.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 146-155 : rys., tab. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

4/20
Tytuł oryginału: Istota i znaczenie zasady wiernego i rzetelnego obrazu.
Autorzy: Natalia Zimniewicz.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 190-200. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

5/20
Tytuł oryginału: Metody wyceny inwestycji kapitałowych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Autorzy: Marzena Remlein.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 106-119 : rys. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

6/20
Tytuł oryginału: Miejsce i rola rachunkowości w zarządzaniu strategicznym.
Autorzy: Marek Masztalerz.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 230-242 : rys. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

7/20
Tytuł oryginału: Profesjonalny kontrakt sportowy jako wartość niematerialna i prawna w klubie sportowym.
Autorzy: Łukasz Motała.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 85-98 : tab. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

8/20
Tytuł oryginału: Rachunek kosztów jako narzędzie zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
Autorzy: Łukasz Kononowicz.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 215-229 : rys. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

9/20
Tytuł oryginału: Regres ubezpieczeniowy w rachunkowości zakładów ubezpieczeń.
Autorzy: Maria Kiedrowska.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 22-36 : rys., tab. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

10/20
Tytuł oryginału: Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
Autorzy: Beata Zyznarska-Dworczak.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 201-212 : rys., tab. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

11/20
Tytuł oryginału: Rola etyki w zawodzie biegłego rewidenta.
Autorzy: Manuela Skoczek-Spychała, Marek Cieślak.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 156-166. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

12/20
Tytuł oryginału: Transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi według polskiego prawa bilansowego, podatkowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Autorzy: Marzena Remlein, Natalia Zimniewicz.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 120-132. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

13/20
Tytuł oryginału: Usługi faktoringowe w kontekście rachunkowym i podatkowym.
Autorzy: Ewa Różańska.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 133-145 : schem. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

14/20
Tytuł oryginału: Utrata wartości aktywów w polskim prawie bilansowym i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
Autorzy: Łukasz Matuszak.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 58-72 : rys. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

15/20
Tytuł oryginału: Uwarunkowania procesu harmonizacji rachunkowości sektora publicznego w gospodarce światowej.
Autorzy: Tomasz Kostrzewa.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 37-47 : rys., tab. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

16/20
Tytuł oryginału: Uznawanie wartości niematerialnych przejmowanych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych.
Autorzy: Irena Ziętowska.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 181-189 : schem. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

17/20
Tytuł oryginału: Wstęp.
Autorzy: Wiktor Gabrusewicz.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 5.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: APK
Język publikacji: PL

18/20
Tytuł oryginału: Wstępna analiza struktury kosztów układu kalkulacyjnego w polskich spółkach giełdowych.
Autorzy: Helena Poetschke, Remigiusz Napiecek.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 99-105 : tab. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

19/20
Tytuł oryginału: Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności dla potrzeb zarządzania zakładem opieki zdrowotnej.
Autorzy: Małgorzata Macuda.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 48-57. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

20/20
Tytuł oryginału: Zdarzenia następujące po dniu bilansowym w regulacjach międzynarodowych.
Autorzy: Marek Cieślak.
Źródło: W: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej / red. nauk. W. Gabrusewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2007
Opis fizyczny: S. 9-20. : Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 83)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format:
Nowe wyszukiwanie