Wynik wyszukiwania
Zapytanie: UNOLT JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 70Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/70
Tytuł oryginału: Zatrudnienie jako czynnik intensywnych metod gospodarowania w przemy¶le. *
Autorzy: Jerzy Unolt.
Adres wydawniczy: Poznań : TNOiK, 1971
Opis fizyczny: 21 s.
Uwagi: Materiały na konferencję naukow± : przygotowanie przedsiębiorstwa do intensywnego gospodarowania.
Charakt. formalna: KP
Język publikacji: PL

2/70
Tytuł oryginału: Badania korelacyjne wpływu płac na kwalifikacje i wydajno¶ć pracy robotników przemysłu maszynowego.*
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Z zagadnień sprawno¶ci i funkcjonowania przemysłu.
Adres wydawniczy: Poznań : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny: s. 85-123
Uwagi: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu ; Ser. 1 nr 41
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

3/70
Tytuł oryginału: Ekonomika przemysłu. Cz. 2 .* / red. nauk. S. Smoliński.
Autorzy: Ewa Bittner, i. in., Elżbieta Hołdowska, Mieczysław Przedpelski, Jerzy Unolt.
Adres wydawniczy: Poznań : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny: 311 s.
Uwagi: Skrypty Uczelniane / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 119
Charakt. formalna: KP
Język publikacji: PL

4/70
Tytuł oryginału: Rejonizacja kwalifikowanej siły roboczej w gospodarce uspołecznionej województwa poznańskiego.
Autorzy: Mieczysław Przedpelski, Zdzisław Lewicki, Jerzy Unolt.
¬ródło: Poznańskie Roczniki Ekonomiczne1972; [dr. 1974] t. 25, s. 89-100, : rys., tab. - Summ.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

5/70
Tytuł oryginału: Sprawno¶ć kształcenia w szkole wyższej w ¶wietle do¶wiadczeń WSE w Poznaniu.
Autorzy: Mieczysław Przedpelski, Jerzy Unolt.
¬ródło: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny1972; nr 4, s. 171-186
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

6/70
Tytuł oryginału: Spółdzielczo¶ć. Materiały do ćwiczeń. / opr. J. Unolt, R. Karlik, red. nauk. M. Przedpelski, rec. S. Smoliński
Autorzy: Ryszard Karlik, Jerzy Unolt.
Adres wydawniczy: Poznań : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny: 85 s.
Uwagi: (Skrypty Uczelniane / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu ; nr 155).
Charakt. formalna: KP
Język publikacji: PL

7/70
Tytuł oryginału: Stopień zgodno¶ci trudno¶ci robót z kwalifikacjami robotników a wydajno¶ć pracy. *
Autorzy: Mieczysław Przedpelski, Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Z badań nad zagadnieniami ekonomiki pracy i przemysłu.
Adres wydawniczy: Poznań : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny: S. 7-18.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1. nr 54)
Charakt. formalna: AP

8/70
Tytuł oryginału: Praca i zatrudnienie w przemy¶le.
Autorzy: Mieczysław Przedpelski, Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Ekonomika przemysłu. Cz.2. - Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Poznań : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Opis fizyczny: S. 184-235 : tab. : Bibliogr.
Uwagi: (Skrypty Uczelniane / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 158).
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

9/70
Tytuł oryginału: Elementy ekonomiki pracy i polityki płac.
Autorzy: Jerzy Unolt, Władysław Strykowski.
¬ródło: W: Służby pracownicze.
Adres wydawniczy: Poznań : PTE, 1975
Opis fizyczny: S. 71-119 : tab. : Bibliogr.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

10/70
Tytuł oryginału: Problemy wydajno¶ci pracy w przemysle drzewnym.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Z prac naukowo-badawczych nad ogólnymi i regionalnymi i regionalnymi problemami ekonomicznymi i społecznymi.
Adres wydawniczy: Poznań : AE, 1976
Opis fizyczny: S. 93-104 : tab.
Uwagi: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Zeszyty Naukowe. Seria 1 Z. nr 65
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

11/70
Tytuł oryginału: Prawo podziału według pracy w socjalizmie i ogólne kryteria zróżnicowania płac.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Służby pracownicze. Zatrudnienie i płace / red. M. Przedpelski
Adres wydawniczy: Poznań : PTE, 1977
Opis fizyczny: S. 1-10. : Bibliogr.
Uwagi: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

12/70
Tytuł oryginału: Próba okre¶lenia wpływu wybranych czynników na poziom zbiorowej wydajno¶ci pracy w przemy¶le polskim.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Wpływ wydajno¶ci pracy na wzrost gospodarczy : (materiały na konferencję naukow±).
Adres wydawniczy: ŁódĽ : UŁ, 1977
Opis fizyczny: Cz. 2. - S. 99-123 : tab.
Uwagi: Uniwersytet Łódzki. Instytut Ekonomiki Produkcji
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

13/70
Tytuł oryginału: Zadania komórek zatrudnieniowo-płacowych na obecnym etapie intensywnego rozwoju gospodarczego.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Służby pracownicze. Zatrudnienie i płace / red. M. Przedpelski
Adres wydawniczy: Poznań : PTE, 1977
Opis fizyczny: S. 142-146. : Bibliogr.
Uwagi: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

14/70
Tytuł oryginału: Gospodarowanie czasem pracy.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Ekonomika pracy.
Adres wydawniczy: Poznań : AE, 1978
Opis fizyczny: S. 109-180 : il., tab. wykr. : Bibliogr.
Uwagi: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Skrypty Uczelniane. Z. nr 247
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

15/70
Tytuł oryginału: Podstawy kwalifikowania pracy.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Ekonomika pracy.
Adres wydawniczy: Poznań : AE, 1978
Opis fizyczny: S. 86-108 : tab. : Bibliogr.
Uwagi: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Skrypty Uczelniane. Z. nr 247
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

16/70
Tytuł oryginału: Wydajno¶ć pracy.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Ekonomika pracy.
Adres wydawniczy: Poznań : AE, 1978
Opis fizyczny: S. 50-71 : tab. : Bibliogr.
Uwagi: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Skrypty Uczelniane. Z. nr 247
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

17/70
Tytuł oryginału: WypowiedĽ w dyskusji.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Aktualne problemy ekonomiki pracy i polityki społecznej. Materiały z Międzynarodowego Seminarium Naukowego (9 III 1977).
Adres wydawniczy: Kraków : AE, 1978
Opis fizyczny: S. 83-85
Uwagi: Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

18/70
Tytuł oryginału: Ergebnisse empirischer Untersuchungeng der Arbeitsintensität.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Intensivierung, Standardisierung, Qualität in der Getränkeindustie der DDR [Deutsche Demokratische Republik] / Hrsg. H. Borchert
Adres wydawniczy: Halle (Saale) : MLU, 1979
Opis fizyczny: Tl. 2 : Intensivierung und Effektivität. - S. 74-78
Uwagi: (Kongress- und Tagungsberichte der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg. Wissenschaftliche Beiträge 1979/28 ; D 22)
Charakt. formalna: FZ
Język publikacji: DE

19/70
Tytuł oryginału: Kolokwium habilitacyjne doktora Józefa Orczyka.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny1979; z. 1, s. 316-319
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

20/70
Tytuł oryginału: Prawo podziału według pracy w socjalizmie i ogólne kryteria zróżnicowania płac.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Służby pracownicze. Zatrudnienie i płace / red. M. Przedpelski
Adres wydawniczy: Poznań : PTE, 1979
Opis fizyczny: S. 1-10. : Bibliogr.
Uwagi: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

21/70
Tytuł oryginału: Zadania komórek zatrudnieniowo-płacowych na obecnym etapie intensywnego rozwoju gospodarczego.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Służby pracownicze. Zatrudnienie i płace / red. M. Przedpelski
Adres wydawniczy: Poznań : PTE, 1979
Opis fizyczny: S. 152-165. : Bibliogr.
Uwagi: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

22/70
Tytuł oryginału: Zatrudnienie i wydajno¶ć pracy w przemy¶le.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Elementy ekonomiki przemysłu. Skrypt dla studentów akademii ekonomicznych / red. S. Smoliński. - Warszawa : PWN, Oddz. Poznań, 1979
Opis fizyczny: S. 116-147 : tab. : Bibliogr.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

23/70
Tytuł oryginału: Gospodarowanie czasem pracy.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Ekonomika pracy : ekonomiczno-społeczne zagadnienia pracy człowieka : podręcznik dla studentów akademii ekonomicznych : [praca zbiorowa] / red. Mieczysław Przedpelski
Adres wydawniczy: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
Opis fizyczny: S. 129-209 : rys., tab., wykr., wzory druków. : Bibliogr.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

24/70
Tytuł oryginału: Indywidualny potencjał roboczy a intensyfikacja pracy w przemy¶le.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Prace Instytutu Polityki Społecznej / [red. nauk. Mieczysław Przedpelski, Aleksander Wesołowski]. - Poznań : Wydaw. AE, 1981 [dr. 1982]
Opis fizyczny: S. 37-49 : tab. - Rez., streszcz., summ.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Ser. 1 ; z. 93)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

25/70
Tytuł oryginału: Podstawy kwalifikowania pracy.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Ekonomika pracy : ekonomiczno-społeczne zagadnienia pracy człowieka : podręcznik dla studentów akademii ekonomicznych : [praca zbiorowa] / red. Mieczysław Przedpelski
Adres wydawniczy: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
Opis fizyczny: S. 105-128 : tab. : Bibliogr.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

26/70
Tytuł oryginału: Sposób rozumienia celów i potrzeb w polityce społecznej a realno¶ć planowania społecznego.
Autorzy: Jerzy Unolt, Józef Michalak.
¬ródło: W: Prace Instytutu Polityki Społecznej / [red. nauk. Mieczysław Przedpelski, Aleksander Wesołowski]. - Poznań : Wydaw. AE, 1981 [dr. 1982]
Adres wydawniczy: [Gliwice] : PS, 1985
Opis fizyczny: S. 7-12. - Rez., streszcz., summ.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Ser. 1 ; z. 93)
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

27/70
Tytuł oryginału: Wydajno¶ć pracy.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Ekonomika pracy : ekonomiczno-społeczne zagadnienia pracy człowieka : podręcznik dla studentów akademii ekonomicznych : [praca zbiorowa] / red. Mieczysław Przedpelski
Adres wydawniczy: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
Opis fizyczny: S. 56-83. : Bibliogr.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

28/70
Tytuł oryginału: Czynniki i mechanizm różnicowania płac i dochodów pozapłacowych w przemy¶le : komunikat z badań.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Społeczno-gospodarcze problemy Wielkopolski : sympozjum naukowe, Poznań, 10 grudzień [grudnia] 1982 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Adres wydawniczy: Poznań : AE, 1982
Opis fizyczny: S. (53)-(55).
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

29/70
Tytuł oryginału: Zatrudnienie i wydajno¶ć pracy w przemy¶le.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Elementy ekonomiki przemysłu : skrypt dla studentów akademii ekonomicznych : praca zbiorowa / red. Stanisław Smoliński
Informacje o wydaniu: Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Opis fizyczny: S. 111-146 : tab. : Bibliogr.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

30/70
Tytuł oryginału: Formy płac w przedsiębiorstwie i zasady ich doboru.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Problemy motywacyjne w zarz±dzaniu przedsiębiorstwem : materiały na kursokonferencję naukow± / Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Wielkopolski
Adres wydawniczy: Poznań : TNOiK, 1983
Opis fizyczny: S. 90-107.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

31/70
Tytuł oryginału: Mechanizm różnicowania wynagrodzeń w warunkach samodzielno¶ci przedsiębiorstwa.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: System płac w warunkach reformy gospodarczej / red. R. Duczyńska
Adres wydawniczy: Warszawa : IPiSS, 1984
Opis fizyczny: T. 2. - S. 7-14
Uwagi: (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 11)
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

32/70
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci i warunki zastosowania wykładu problemowego w nauczaniu ekonomiki pracy.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Ekonomika pracy / pod red. A. Sajkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : SGPiS, 1984
Opis fizyczny: S. 77-87
Uwagi: (Zeszyty Metodyczne / Centralny O¶rodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie ; nr 1)
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

33/70
Tytuł oryginału: Zasady racjonalnego doboru formy płac w przedsiębiorstwie.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Praca i płaca w warunkach reformy gospodarczej : materiały konferencyjne / [oprac. red. J. Martynowska]
Adres wydawniczy: [Wrocław] : PTE.O AE.KSiPS, 1984
Opis fizyczny: S. 92-105
Uwagi: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze ; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Socjologii i Polityki Społecznej
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

34/70
Tytuł oryginału: Zastosowanie wykładu problemowego w nauczaniu ekonomiki pracy.*
Autorzy: Jerzy Unolt.
Adres wydawniczy: Warszawa : SGPiS, 1984
Uwagi: (Zeszyty Metodyczne / Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Centralny O¶rodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych ; nr 1)
Charakt. formalna: KP
Język publikacji: PL

35/70
Tytuł oryginału: Mechanizm różnicowania płac i dochodów pozapłacowych w przemy¶le.
Autorzy: Jerzy Unolt, Józef Michalak.
¬ródło: W: Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej ; 862. Seria : Nauki Społeczne ; z. 50.
Adres wydawniczy: [Gliwice] : PS, 1985
Opis fizyczny: S. 69-78. - Rez., summ.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

36/70
Tytuł oryginału: Zasady doboru formy płac oraz premii i nagród.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: Polityka Społeczna1985; nr 1, s. 1
Charakt. formalna: AP

37/70
Tytuł oryginału: Metoda analizy zmian wewnętrznej struktury wynagrodzeń.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: Polityka Społeczna1986; nr 7, s. 5-6
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

38/70
Tytuł oryginału: Zatrudnienie i wydajno¶ć pracy w przemy¶le.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu : [skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych i wieczorowych III roku ekonomiki produkcji / red. nauk. E. Bittnerowa]
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 1986
Opis fizyczny: S. 52-72. : Bibliogr.
Uwagi: (Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 354)
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

39/70
Tytuł oryginału: Morfologia jako¶ci pracy.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny1988; [dr. 1989] z. 4, s. 301-312, : schem. - Summ.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

40/70
Tytuł oryginału: Walory motywacyjne wynagrodzenia zasadniczego.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Wynagrodzenie za pracę jako element motywacyjny w zarz±dzaniu przedsiebiorstwem : materiał na konferencję naukow± / Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Wielkopolski Oddział w Poznaniu
Adres wydawniczy: Poznań : TNOiK OW, 1988
Opis fizyczny: S. 21-28
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

41/70
Tytuł oryginału: Ergonomiczne, ekonomiczne i społeczne determinanty wydajno¶ci pracy w przedsiębiorstwie.
Autorzy: Jerzy Olszewski, Jerzy Unolt, Ryszard Wojnarski.
¬ródło: W: Wybrane przesłanki wydajno¶ci pracy i racjonalizacji zatrudnienia : (materiał roboczy drugiego etapu badań Zespołu 10 "Praca i jej uwarunkowania" CPBP 09.09. "Polityka społeczna w PRL" / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Polityki Społecznej
Adres wydawniczy: Poznań : AE IPS, 1989
Opis fizyczny: S. 212-249. : Bibliogr.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

42/70
Tytuł oryginału: Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora dra habil. Mieczysława Przedpelskiego.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny1989; [dr. 1990] z. 2, s. 323-325 : portr.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

43/70
Tytuł oryginału: Struktura ¶wiadczeń socjalnych oraz ich wpływ na zróżnicowanie dochodów z pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych (komunikat z badań). *
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Materiały na konferencję Komisji Polityki Społecznej nt. : Struktura ¶wiadczeń socjalnych / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Adres wydawniczy: Warszawa : PTE, 1989
Opis fizyczny: S. 8
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

44/70
Tytuł oryginału: Uwarunkowania procesu pracy : ogólnopolska konferencja naukowa Poznań, 29 IX - 1 X 1988 r. [Sprawozdanie].
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny1989; [dr. 1990] z. 3, s. 360-362
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

45/70
Tytuł oryginału: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu. Wyd. 2 zm. / red. nauk. Ewa Bittnerowa
Autorzy: Ewa Bittnerowa, Jadwiga Majchrzak, Dorota Nowacka, Kazimierz Robaszkiewicz, Stanisław Smoliński, Jerzy Unolt, Czesław Glinkowski.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 1990
Opis fizyczny: 203 [1] s. : tab. - Bibliogr.
Uwagi: (Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 419).
Charakt. formalna: KP
Język publikacji: PL

46/70
Tytuł oryginału: Ergonomiczne, ekonomiczne i społeczne determinanty wydajno¶ci pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym.
Autorzy: Jerzy Olszewski, Jerzy Unolt, Ryszard Wojnarski.
¬ródło: W: Wybrane determinanty wydajno¶ci pracy : diagnoza za lata 1989-1990 : opracowanie Zespołu 10 "Praca i jej uwarunkowania" CPBP 09.09. "Polityka społeczna w Polsce" / koordynatorzy S. Czajka, J. Orczyk, J. Michalak
Adres wydawniczy: Poznań : AE IPS, 1990
Opis fizyczny: S. 117-129, 175
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

47/70
Tytuł oryginału: Kwalifikacje a wydajno¶ć i jako¶ć pracy w przemy¶le.
Autorzy: Jerzy Unolt.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 1990
Opis fizyczny: 164 s. : rys., tab. - Bibliogr.
Uwagi: (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Ser. 2. Prace Doktorskie i Habilitacyjne ; z. 101)
Charakt. formalna: KP
Język publikacji: PL

48/70
Tytuł oryginału: Produktywno¶ć i efektywno¶ć oraz ich wzajemne uwarunkowania. *
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Efektywno¶ć - wydajno¶ć w procesie transformacji : materiały z 8 [ósmej] Krajowej Konferencji Naukowej ; Turawa, 18-19.10.1993 r.
Adres wydawniczy: Opole : WSP, 1993
Opis fizyczny: S. 16-23
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

49/70
Tytuł oryginału: Władze lokalne i organizacje społeczne województwa poznańskiego wobec zjawiska ubóstwa. *
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ustroń Wielkopolski, 13-16.06.1993 r.
Adres wydawniczy: Katowice : AE, 1993
Opis fizyczny: S. 135-148
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

50/70
Tytuł oryginału: Bezrobocie na regionalnych rynkach pracy a polityka zatrudnienia.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: Zesz. Nauk. AE Pozn. Ser. 11994; z. 216, s. 30-52, : rys., tab.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

51/70
Tytuł oryginału: Państwo jako podmiot polityki płac w społecznej gospodarce rynkowej.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne ; Ustroń, 12-14 maja 1994 r.
Adres wydawniczy: Katowice : AE, 1994
Opis fizyczny: S. 273-276.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

52/70
Tytuł oryginału: Ekonomika pracy jako dyscyplina naukowa.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Ekonomika pracy w zarz±dzaniu : Księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia.
Adres wydawniczy: Kraków : AE, 1995
Opis fizyczny: S. 21-29.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

53/70
Tytuł oryginału: Ewolucja zakładowych systemów wynagradzania w przemy¶le w zwi±zku z transformacj± gospodarki.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: Zesz. Nauk. AE Pozn. Ser. 11995; z. 227, s. 32-48, : tab. - Summ.
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

54/70
Tytuł oryginału: Oferty pracy jako podstawa szacowania popytu na pracę w województwie poznańskim.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Aktualne problemy zatrudnienia - aktywne formy ograniczania bezrobocia i ich skuteczno¶ć - aspekty regionalne : [ materiały z konferencji ; Poznań, 7-8 grudnia 1994 r.]. - Poznań : Fundacja Naumanna, [i in.], 1995
Opis fizyczny: S. 63-73 : tab.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

55/70
Tytuł oryginału: Płaca jako instrument zarz±dzania kadrami.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Zarz±dzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne ; Kraków 16-17 listopada 1994 r.
Adres wydawniczy: Kraków : AE, 1995
Opis fizyczny: S. 119-126.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

56/70
Tytuł oryginału: Zatrudnienie i wydajno¶ć pracy w przemy¶le.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. nauk. E. Bittnerowa
Informacje o wydaniu: Wyd. 3 zm.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 1995
Opis fizyczny: S. 59-79. : Bibliogr.
Uwagi: (Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 451).
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

57/70
Tytuł oryginału: Ekonomiczne problemy rynku pracy.
Autorzy: Jerzy Unolt.
Adres wydawniczy: Warszawa : "Interart", 1996
Opis fizyczny: 138 s. : mapy, wykr. - Bibliogr.
Charakt. formalna: KP
Język publikacji: PL

58/70
Tytuł oryginału: Zatrudnienie i wydajno¶ć pracy w przemy¶le.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. nauk. E. Bittnerowa
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 1996
Opis fizyczny: S. 59-79. : Bibliogr.
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

59/70
Tytuł oryginału: Podstawy racjonalnego doboru płac jako instrumentu zarz±dania kadrami.*
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Zarz±dzanie personelem w Polsce : materiały z konferencji ; Sopot, czerwiec 1996 / pod red. nauk. A. Polańskiej
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. UG, 1997
Opis fizyczny: S. 87-95
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

60/70
Tytuł oryginału: Charakterystyka życia i dokonań Profesora Mieczysława Przedpelskiego w 80-lecie jego urodzin.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny1998; z. 2, s. 199-201
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

61/70
Tytuł oryginału: Rynek pracy kobiet w latach dziewięćdziesi±tych.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: Zesz. Nauk. AE Pozn. Ser. 11998; z. 265, s. 119-144
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

62/70
Tytuł oryginału: Sprawozdanie z jubileuszu 80-lecia Profesora dr. hab. Mieczysława Przedpelskiego.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny1998; z. 2, s. 197-198
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

63/70
Tytuł oryginału: Ekonomiczne problemy rynku pracy.
Autorzy: Jerzy Unolt.
Adres wydawniczy: Katowice : "¦l±sk", 1999
Opis fizyczny: 183 s.
Charakt. formalna: KP
Język publikacji: PL

64/70
Tytuł oryginału: Wyniki badań nad bezrobociem kobiet.*
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Gospodarka zasobami pracy / pod red. R. Hordeńskiego
Adres wydawniczy: Białystok : Wydaw. WSE, 1998
Opis fizyczny: S. 133-139
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

65/70
Tytuł oryginału: Mieczysław Przedpelski 1918-2001.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Byli w¶ród nas. Wspomnienia i biogramy / pod red. Z. Knakiewicz
Informacje o wydaniu: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2001
Opis fizyczny: S. 150-154 : fot.
ISBN: ISBN 83-88760-21-1
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

66/70
Tytuł oryginału: Wspomnienie o prof. zw. dr hab. Mieczysławie Przedpelskim.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: Polityka Społeczna2001; nr 8, s. 40
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 3.000

67/70
Tytuł oryginału: Życie i dokonania ¶p. prof. zw. dra hab. Mieczysława Przedpelskiego.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny2001; nr 1/2, s. 243-245
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: PL

68/70
Tytuł oryginału: Mieczysław Przedpelski 1918-2001.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Byli w¶ród nas : wspomnienia i biogramy / pod red. Z. Knakiewicz
Informacje o wydaniu: Wyd. 3 uzup.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AE, 2006
Opis fizyczny: S. 188-192 : fot.
ISBN: ISBN 978-83-7417-197-7
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

69/70
Tytuł oryginału: Mieczysław Przedpelski. Wspomnienie (1918-2001).
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: Gazeta Wyborcza2006; Poznań nr 230
Uwagi: 2 paĽdziernika 2006
Charakt. formalna: INP
Język publikacji: PL

70/70
Tytuł oryginału: Mieczysław Przedpelski 1918-2001.
Autorzy: Jerzy Unolt.
¬ródło: W: Byli w¶ród nas : wspomnienia i biogramy. Wyd. 4 uzup. / pod red. Z. Knakiewicz, W. Jarmołowicza, W. Przybylskiej-Kapu¶cińskiej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013
Opis fizyczny: S. 229-233.
ISBN: 978-83-7417-764-1
Charakt. formalna: FP
Język publikacji: PL

  Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie